Historiek

Op de website van Wikipedia is de historiek van 150 jaar Paardenprocessie Kester beschreven.
Deze kan je bekijken via onderstaande link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenprocessie_Kester