Home

Processie Kester

zondag 26 mei 2024

dagen
uren
minuten
seconden

Helaas moeten wij veel te vroeg afscheid nemen van
HERMAN DEKENS
° 27 jan 1952 – † 19 apr 2024

Herman was jarenlang bestuurslid van Het Gilde van het Paardenvolk en reed tijdens de processie jarenlang met de groene band, als zijnde hulpcommandant.

Herman is bovendien lange jaren lid geweest van de Heideruiters.
Hij was er commandant van 1981 tot en met 1999.

Hij was een gedreven ruiter en menner in hart en nieren,
een man waar je altijd kon op rekenen.
We koesteren de herinneringen aan de vele tochten met zijn huifkar,
onder andere zijn tocht naar Oostenrijk en naar Altenberge (Duitsland)
Wij bieden de familie onze innige deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.

Groot openluchtkunstwerk over Paardenprocessie Kester in de maak

Het gemeentebestuur van Gooik lanceert een oproep naar kunstenaars om een beeldhouwwerk te maken dat verwijst naar de bekende Paardenprocessie van Kester.

Dat historisch spektakel vindt elk jaar plaats op de zondag na Pinksteren en werd vorig jaar officieel erkend als Vlaams Immaterieel Erfgoed.  Met een groot openluchtkunstwerk wil de gemeente deze traditie extra in de verf zetten.


33ste PANNENKOEKENBAK
GILDE VAN HET PAARDENVOLK KESTER

Zondag 17 Maart 2024 van 15 u tot 20 u

Ook dit jaar zal de Gilde van het Paardenvolk met een stand aanwezig zijn op de kerstmarkt in de Kerk te Kester.

Zondag 17 december 2023 van 10 u tot 21 u

Naast porto, vlierefluiter, vlierbessen snoepjes, confituurtjes en onze lekkere soep, zullen we ook advocaat en Gluwein aanbieden. Ook ons boek “150 jaar Paardenvolk” wordt nog te koop aangeboden.

Hieronder een overzicht van ons aanbod :

  • vlierbloesemsiroop en cranberrysiroop 200ml
  • vlierbessensiroop en Pajotse warmte 200ml
  • advocaat 212ml
  • Porto 500ml
  • Eau de Vlier vlierbloesemgin 700ml
  • vlierbessensnoepjes 120gr 
  • confituur 250gram mengeling
  • Druivensap kistje 5l
  • Aanbod mandjes met assortiment

Wij nodigen jullie graag uit ons een bezoekje te komen brengen. Jullie kunnen er zich opwarmen aan een beker soep of gluhwein (met of zonder alcohol)

Als dank voor de erkenning als immaterieel erfgoed vieren we dit met een misviering op zaterdag 16 september 2023 om 17.30 u
Dit in de Sint Martinuskerk te Kester
Samen met de parochies van Kester, Herfelingen en Oetingen
Deze viering zal opgeluisterd worden door de
Koninklijke Fanfare Sint Martinus Kester

Wij zijn verheugd om jullie het nieuws te kunnen melden dat onze Paardenprocessie Kester officieel erkend is als immaterieel erfgoed.

De Vlaamse minister van Cultuur plaatst de Paardenprocessie van Kester op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Daarmee behoort de traditionele tocht in de dorpen Kester, Oetingen en Herfelingen (Pajottenland) nu officieel tot het immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

Hieronder vindt u de officiële mededeling i.v.m. onze officiële erkenning als immaterieel erfgoed.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “De Paardenprocessie van Kester brengt mensen samen en geeft een unieke identiteit aan een kleine gemeenschap in het Pajottenland. Het is een mooi voorbeeld van een immaterieel-erfgoedpraktijk waar jong en oud met evenveel plezier aan deelnemen.”

Het indienen van de aanvraag en bijbehorend dossier heeft veel tijd en werk gevraagd. Doch willen wij ook benadrukken dat de erkenning niet alleen kan toegeschreven worden aan het huidig bestuur maar dat deze het werk is van vele generaties.
In de loop der jaren hebben heel wat vrijwilligers zich ingezet en hun vrije tijd gestoken in het jaar op jaar welslagen van de processie.
Bij deze danken wij iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft tot het welslagen van het dossier.

Mocht u hierover nog bijkomende vragen hebben, mag u altijd contact opnemen met: Marc Van Hoegaerden & Lucienne Lissens
E-mail: marc.vanhoegaerden@telenet.be of 0476 70 58 28 – luciennelissens@skynet.be – 0473 85 27 97

Steunend lid worden

De Paardenprocessie van Kester bouwt voort op een eeuwenoude traditie en moet een jaarlijks topgebeuren blijven.
Uiteraard zijn aan de tocht kosten verbonden om de kwaliteit hoog te houden.

Wij rekenen op onze sympathisanten om dat werk ook in 2023 op peil te kunnen houden. Met een bedrag van 10 euro ben je voor dit jaar opgenomen in de lijst van steunende leden. Met die steun kunnen wij de processie langs Herfelingen en Oetingen naar Kester in ere houden en vlot laten verlopen.

Iedereen kan uiteraard gratis deelnemen aan de Processie

Wens je een steunend lid te worden?

De bestuursleden zijn je nu al dankbaar voor dit sympathieke gebaar!

Je kan het lidmaatschap langs een bestuurslid afhandelen of het bedrag storten op rekeningnummer BE37 7360 4699 2928 van Paardenprocessie Kester met mededeling “lidgeld + naam + jaartal”. of open je bank app en scan QR code

De processie

De zondag na Pinksteren gaat in Kester traditiegetrouw de Heilige Drievuldigheidsprocessie uit. In de volksmond noemt men deze de Paardenprocessie omdat het voetvolk begeleid wordt op de ommegang door een stoet ruiters.

Op zondag 4 juni 2023 is het opnieuw zover en gaat de Heilige Drievuldigheidsprocessie opnieuw uit.
De “grote processie” vertrekt om 6u15 aan de kerk van Kester voor een tocht langs de 3 parochies (Kester, Herfelingen en Oetingen), om dan samen te vloeien met de “kleine processie” die omstreeks 10u30 vertrekt aan de kerk van Kester.

Theelichthouder Heilige Drievuldigheidsprocessie Kester

Deze kaarsjes worden aangeboden door “Zender” in het kader van erfgoedgemeenschap.
Deze zijn verkrijgbaar via onze contactpersonen.

Het doel: de processie terug zichtbaar maken in de huizen langsheen het parcours.