Processie Kester

zondag 4 juni 2023

dagen
uren
minuten
seconden
Als dank voor de erkenning als immaterieel erfgoed vieren we dit met een misviering op zaterdag 16 september 2023 om 17.30 u
Dit in de Sint Martinuskerk te Kester
Samen met de parochies van Kester, Herfelingen en Oetingen
Deze viering zal opgeluisterd worden door de
Koninklijke Fanfare Sint Martinus Kester

Wij zijn verheugd om jullie het nieuws te kunnen melden dat onze Paardenprocessie Kester officieel erkend is als immaterieel erfgoed.

De Vlaamse minister van Cultuur plaatst de Paardenprocessie van Kester op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Daarmee behoort de traditionele tocht in de dorpen Kester, Oetingen en Herfelingen (Pajottenland) nu officieel tot het immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

Hieronder vindt u de officiële mededeling i.v.m. onze officiële erkenning als immaterieel erfgoed.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “De Paardenprocessie van Kester brengt mensen samen en geeft een unieke identiteit aan een kleine gemeenschap in het Pajottenland. Het is een mooi voorbeeld van een immaterieel-erfgoedpraktijk waar jong en oud met evenveel plezier aan deelnemen.”

Het indienen van de aanvraag en bijbehorend dossier heeft veel tijd en werk gevraagd. Doch willen wij ook benadrukken dat de erkenning niet alleen kan toegeschreven worden aan het huidig bestuur maar dat deze het werk is van vele generaties.
In de loop der jaren hebben heel wat vrijwilligers zich ingezet en hun vrije tijd gestoken in het jaar op jaar welslagen van de processie.
Bij deze danken wij iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft tot het welslagen van het dossier.

Mocht u hierover nog bijkomende vragen hebben, mag u altijd contact opnemen met: Marc Van Hoegaerden & Lucienne Lissens
E-mail: marc.vanhoegaerden@telenet.be of 0476 70 58 28 – luciennelissens@skynet.be – 0473 85 27 97

Steunend lid worden

De Paardenprocessie van Kester bouwt voort op een eeuwenoude traditie en moet een jaarlijks topgebeuren blijven.
Uiteraard zijn aan de tocht kosten verbonden om de kwaliteit hoog te houden.

Wij rekenen op onze sympathisanten om dat werk ook in 2023 op peil te kunnen houden. Met een bedrag van 10 euro ben je voor dit jaar opgenomen in de lijst van steunende leden. Met die steun kunnen wij de processie langs Herfelingen en Oetingen naar Kester in ere houden en vlot laten verlopen.

Iedereen kan uiteraard gratis deelnemen aan de Processie

Wens je een steunend lid te worden?

De bestuursleden zijn je nu al dankbaar voor dit sympathieke gebaar!

Je kan het lidmaatschap langs een bestuurslid afhandelen of het bedrag storten op rekeningnummer BE37 7360 4699 2928 van Paardenprocessie Kester met mededeling “lidgeld + naam + jaartal”. of open je bank app en scan QR code

De processie

De zondag na Pinksteren gaat in Kester traditiegetrouw de Heilige Drievuldigheidsprocessie uit. In de volksmond noemt men deze de Paardenprocessie omdat het voetvolk begeleid wordt op de ommegang door een stoet ruiters.

Op zondag 4 juni 2023 is het opnieuw zover en gaat de Heilige Drievuldigheidsprocessie opnieuw uit.
De “grote processie” vertrekt om 6u15 aan de kerk van Kester voor een tocht langs de 3 parochies (Kester, Herfelingen en Oetingen), om dan samen te vloeien met de “kleine processie” die omstreeks 10u30 vertrekt aan de kerk van Kester.

Theelichthouder Heilige Drievuldigheidsprocessie Kester

Deze kaarsjes worden aangeboden door “Zender” in het kader van erfgoedgemeenschap.
Deze zijn verkrijgbaar via onze contactpersonen.

Het doel: de processie terug zichtbaar maken in de huizen langsheen het parcours.