Boek

Het boek is nog steeds verkrijgbaar via onze contactpersonen

Het boek is een uitgave van de Gilde van het Paardenvolk Kester
en de Heemkundige Kring Gooik